DISCEN2013 är ett projekt
från Svenska Frisbeesportförbundet

Vi har världens bästa redskap. Lättillgängligt. Intuitivt. Dessutom riktigt kul att använda. Vårt redskap har något för de flesta. Det spelar ingen roll om du använder det själv eller i grupp, organiserat eller spontant. Inget rätt, inget fel. Bara fantasin sätter gränser.

Projektet DISCEN är Svenska Frisbeesportförbundets kampanj för att sprida vårt redskap. Metoden är enkel: En disc skickas med post direkt till mottagaren. Och det sker i stor skala. Vi vill nå alla Sveriges tolvåringar. I framtiden ska en disc vara en lika naturlig del av sommaren som glass, sol och bad.

Pilotprojekt 2013

Men där är vi inte nu. I år, 2013, genomförs projektet som ett pilotprojekt i liten skala. Målet är att få ut 1000 discar nu i maj. Vi kommer testa olika metoder och mäta resultat. Hur fungerar vår kommunikation? Hur många använder discen? Hur många kommunicerar på kampanjsajten? Erfarenheter och fakta från årets pilotprojekt blir det vi bygger vidare på när projektet går in i nästa fas och blir landstäckande 2014.

Din hjälp avgör!

Vi klarar inte målet utan din hjälp. Ditt bidrag är avgörande för projektets framgång. Discen2013 är ett crowdfundingprojekt som bygger på välvilja från gamla frisbeevänner.

Hur? du blir fadder åt en disc

Konkret går det till så här: Vi gamla frisbeevänner tar oss an ett symboliskt fadderskap för en eller flera discar. Varje DISCPAKET kostar 100 kr och innehåller förutom en Disccraft JSTAR 145g även porto, emballage, dekaler och informationsmaterial.

Målet är 1000 discar. Men varje paket skickas till en tolvåring – oavsett om vi når målet på 1000 discar eller. Det betyder att paket också når en potentiell ny utövare.

Sprid kampanjen!

Glöm inte - hjälp till med att sprida kampanjen. Skicka länken till gamla frisbeevänner. Gilla sidan på Facebook. Snacka med kompisar. Ju fler vi är, desto större chans att nå målet.

webeeplay.se (premiär i april)

Kampanjen suppleras av en helt ny frisbeeportal - webeeplay.se. Webeeplay.se bygger på det faktum att filmer, webben och mobilen är viktiga element i ungdomars vardag - och kommunikation. Vi skapar en mötesplats för den nya generationens frisbeekastare där de kan kommunicera med sina verktyg. Dessutom får Svenska Frisbeesportförbundet en plattform och kanal för att nå den nya gruppen utövare. webeeplay.se går i luften i april 2013.

Kampanjfakta Discen2013:

Beställare: Svenska Frisbeesportförbundet (SFF)
Kontaktperson SFF: Peter Lundmark
Utförare på uppdrag av SFF: Nimshi Studios AB
Antal discar: 1000
Upptagningsområde och metod: Pilotprojektet kommer fokusera på valda orter i södra Sveirge. Vi kommer prova olika metoder för distribution av discarna och kommunikation mot mottagarna. Detta suppleras med personliga kampanjbudskap och call to action som leder direkt in på kampanjsidan webeeplay.se
Ytterligare information: info@discen.se

Antal faddrar:

Antal discar:

718

Summa insamlat:

Kampanjen avslutas 15 april

Hur blir jag fadder/sponsor?

Privat personFöreningFöretag

Så här betalar du!

Netbank
Svenska Frisbeesportförbundets bankgiro:
5716-3214

Kontokort
Svenska Frisbeesportförbundets PayPal-konto:

Paket:

Glöm inte att ange namn, adress och mailadress så vi kan nå dig!

PROJEKTETS FADDRAR: